Hiszek a kineziológiában

Hiszek, mert képes megújulni, figyelembe véve a kor emberének jellemzőit, képességeit, elvárásait. Ma már nem úgy vágyunk segítségre, mint korábban. Már fontos számunkra, hogy TUDJUK mi történik velünk, és körülöttünk. Hogy tudatosan ráláthassunk önmagunkra és az életünkre.

Az alábbiakban a Three In One Concepts jelenlegi elnöke – Anastazya Tomoko Wada – tanfolyamán elhangzottak mentén írom le, hogyan felel meg a módszer filozófiája a ma emberének.

A módszer izomteszteléssel dolgozik.
Ez feltételezi, hogy a kliens tudatosan választja azt, hogy együtt dolgozzunk az ő ügyén. „Ideadja” – leggyakrabban – a kezét, a megfelelő pozícióban.
Ez tudatosságot, hajlandóságot, jelenlétet kíván tőle. Egyfajta bátorságot, hiszen készen áll szembe nézni eddig számára talán tudattalan információkkal. Szeretné megérteni azokat hogy új, hatékonyabb választásokat hozhasson.

A magabiztos tesztelésnél az izomválaszt figyeljük, érdeklődéssel, ráhangolódással.
Fontos, hogy a kliens hallja a feltett kérdést, és megérezze hogyan reagál a teste – a tesztelt izom – arra. A páciens így tudja vállalni a felelősséget a saját ügyéért, a kineziológus pedig – kizárólag! – a saját munkájáért.

Az oldás során, elsősorban a test visszajelzései alapján haladunk.
Az élettel, lélekkel, szellemmel áthatott fizikai testünk a legbölcsebb segítőnk.

Az oldás menete végig a szabad választást hangsúlyozza. A kliens tudatossá válik arra, hogy függetlenül az élete során felmerülő eseményektől, az azzal kapcsolatos érzelmeitől, maga dönti el mit választ, hogyan viselkedik. Válaszképessé válik, nem csak reagál a kevésbé tudatos érzései alapján.

A módszer segít feltérképezni, tudatossá tenni az érzelmeket az adott üggyel kapcsolatban. A kliens szavakká tudja formálni, vagy testi érzetekben tetten tudja érni, az adott érzelmi állapotot. Ezáltal rá tud látni, hogyan választhatna, viselkedhetne másképp a saját, és minden érintett számára legfőbb jó elérése érdekében.

Az érzelmi blokkok, fizikai blokkokat okozhatnak, és fordítva.
A test mindig az egyensúly irányába törekszik, jobban akar lenni.
Az érzelmi stressz oldásával lehetőséget adunk számára, hogy az öngyógyító képességét kibontakoztathassa. A testi, vagyis az életáramlatokban feloldott blokkok pedig szinte „észrevétlenül” oldják az érzelmi stresszt.

Az ügy feltárása kardinális része az oldásnak. Fontos az értő meghallgatás, az értő figyelem, és a megfelelő feltáró kérdések használata. Ezek által a kliens egyre közelebb kerül a ügyéhez, meg tudja fogalmazni azt, sajátjának érzi, így tud rajta saját maga változtatni.

A Three in One Concepts módszerével az oldás kliens által vezetetté válik.
A kineziológus „csak” facilitátor. Segíti, kíséri a folyamatot.
Nem tekintély, aki meg mondja mit kell tenni. A belső munkát a páciens végzi, ő tanul magáról és a környezetéről, ő változik, ő fejlődik.

Az oldásnak mindig része a korregresszió. Izomteszteléssel megkeressük az adott ügy oldásához legjobb kort. Az adott korban, az adott eseménnyel kapcsolatban oldjuk a testi blokkokat, és az érzelmi stresszt. Ezáltal a kliensben születik egy megértés, át tud élni egy új választást, egy új viselkedést, ami a jelen ügyében is segítségére lesz.

A kineziológia gyengéd módszer.
Általa a kliens életében az változik, ami aktuálisan az ő, és az érintettek legfőbb javát szolgálja. Nem megváltoztatja a páciens úgynevezett hitrendszerét – a korábbi érzéseit, gondolatait, törekvéseit – hanem oldja azokon a stresszt.
Ezáltal a kliens megéli, megérzi az erejét, képességét, hogy dönthet másképp.
Köszönettel, hálával elbúcsúzhat a korábbi reakcióitól, amik már nem szolgálják őt, és tudatosan választhat újat… ez a gyengéd oldás…

Hiszek a Three In One Concepts módszerében, mert hiszek az emberben!